རྩོམ་གསར།
སྲིད་དོན་དཔྱད་གླེང་།
སློབ་རའི་གླུ་སྒྲ།
བོད་མོ། ཤེལ་ཕྲེང་མ།
གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླའི་རེ་སྒུག
རྗེས་སྣོན།
གསར་འགྱུར་པར་རིས།
ཆེད་བསྒྲིགས་པར་རིས།
ཁྱབ་བསྒྲགས།
བོད་ཀྱི་གསོ་ཐབས་ལག་ལེན།
 
Windows Vistaནང་བོད་ཡིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས
 
 
 
ས་ཆེན་གྱི་སྨྲེ་ངག
རོ་ལངས།
སྤྱང་མོའི་རྐང་རྗེས་འཚོལ་བ།
བང་སོ།
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ཤེས་བྱ་ཀུན་འདུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག
MEEC-Tilak Building, Bhagsu Road,Mcleod Ganji,Dharamsala,Distt.Kangra ( H.P ) Pin-176219- INDIA
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར་ཨང། 0091-9418143052 ཨ་རི-00181-23301249
( དྲ་རྒྱ་བཟོ་འགོད་པ་-ཆོས་འཕེལ། Contact-Email ( gyal25@gmail.com )ཁ་པར-9816235456 )